Jak król króluje, tak pan panuje, a chłop haruje. Przysłowie ludowe
Page Designed by Tmaxwell